Geomix Sp. z o.o.

06.11.2014 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 36/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Geomix sp. z o.o.


Drukuj