GERMAFLEX D. Howorus Sp. j.

10.04.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 35/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski


Drukuj