H&B Pharma S.A. w upadłości

22.06.2018 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 506/17

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski


Drukuj