Infoplus Sp. z o.o. w upadłości

23.08.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 3/17

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski


Drukuj