Interbrok Investment E. Dróżdż i Spółka Sp. j.

04.03.2011 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 25/07

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Acta Nowa Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 3a
72-003 Dobra Szczecińska


Drukuj