Lampol sp. z o.o.

24.03.2011 r. umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 64/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Lampol sp. z o.o.


Drukuj