Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży "Polmos" S.A.

21.10.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 86/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław


Drukuj