Metro Service S.A. w likwidacji (dawniej Leader Service Intenational S.A.)

03.12.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 95/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra


Drukuj