Mickiewicza-Rudzka Sp. z o.o. w upadłości

08.05.2020 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: XIX GUp 191/19


Drukuj