Northstar Sp. z o.o.

06.10.2009 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 4/08

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

Drukuj