Nowe Ogrody Sp. z o.o.

03.12.2015 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 20/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski


Drukuj