PM Technologies Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

15.02.2017 r. - zakończenie postępowania upadłościowego

Sygn. akt X GUp 108/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław


Drukuj