Ryszard Ziółkowski p.d.g. pod nazwą Ryszard Ziółkowski "ERBUD" w upadłości likwidacyjnej

06.03.2019 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 141/16

 


Drukuj