Sandra Łykowska p.d.g. pod firmą Bukuri Sandra Łykowska w upadłości

16.05.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 238/16

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław


Drukuj