Selfa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

15.02.2017 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 179/15

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

 


Drukuj