Sp. z o. o. Agencja J.A.R. Sp. k.

26.11.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 30/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław


Drukuj