SportLive24 S.A.

21.08.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 121/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
SportLive24 S.A.


Drukuj