Trasbud Sp. z o.o.

21.09.2012 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 82/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Trasbud sp. z o.o.


Drukuj