Traveler World Sp. z o.o.

24.11.2011 r. - umorzono postępowanie upadłościowe.

sygn. akt: X GUp 68/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Traveler World Sp. z o.o.


21.01.2013 r. - umorzono postępowanie upadłościowe.

sygn. akt: X GUp 126/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Traveler World Sp. z o.o.


Drukuj