VIS Sp. z o.o.

07.06.2011 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 34/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław


Drukuj