Wiedemann Polska sp. z o.o.

03.12.2012 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 36/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Wiedemann Polska sp. z o.o.


Drukuj