Zbyrcok Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

27.01.2016 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt X GUp 23/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra


Drukuj