Berde Trade sp. z o.o. (wcześniej Furnittia sp. z o.o.) w Warszawie

07.12.2011 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 51/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa


Drukuj