Aleksandra Sowińska w upadłości

Syndyk masy upadłości Aleksandry Sowińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 524/19 (aktualna sygnatura XVIII GUp 1098/19), została ogłoszona upadłość Aleksandry Sowińskiej. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Tomasz Sowiński w upadłości

Syndyk masy upadłości Tomasza Sowińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 523/19 (aktualna sygnatura XVIII GUp 1097/19), została ogłoszona upadłość Tomasza Sowińskiego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Adrian Jeznach w upadłości

Syndyk masy upadłości Adriana Jeznacha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 5 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 477/19 (aktualna sygnatura XIX GUp 1205/19), została ogłoszona upadłość Adriana Jeznacha. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Charles Martinez w upadłości

Syndyk masy upadłości Charlesa Martineza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 2 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 726/19 (aktualna sygnatura XIX GUp 1187/19), została ogłoszona upadłość Charlesa Martineza. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Janusz Marzinek w upadłości

Syndyk masy upadłości Janusza Marzinka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 czerwca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 337/19 (aktualna sygnatura XIX GUp 1077/19), została ogłoszona upadłość Janusza Marzinka. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Olga Falkowska w upadłości

Syndyk masy upadłości Olgi Falkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 czerwca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 283/19 (aktualna sygnatura XIX GUp 1065/19), została ogłoszona upadłość Olgi Falkowskiej. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Iwona Samerdak w upadłości

Syndyk masy upadłości Iwony Samerdak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 28 marca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2686/18 (aktualna sygnatura X GUp 302/19), została ogłoszona upadłość Iwony Samerdak. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Maciej Banaszek w upadłości

Syndyk masy upadłości Macieja Banaszka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15 marca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2553/18 (aktualna sygnatura X GUp 256/19), została ogłoszona upadłość Macieja Banaszka. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Agnieszka Pawłowska w upadłości

Syndyk masy upadłości Agnieszki Pawłowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 30 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2075/18 (aktualna sygnatura X GUp 107/19), została ogłoszona upadłość Agnieszki Pawłowskiej. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Anna Trzaska w upadłości

Syndyk masy upadłości Anny Trzaski - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 24 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2444/18 (aktualna sygnatura X GUp 74/19), została ogłoszona upadłość Anny Trzaski. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Sylwia Borowiec w upadłości

Syndyk masy upadłości Sylwii Borowiec - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1849/18 (aktualna sygnatura X GUp 1160/18), została ogłoszona upadłość Sylwii Borowiec. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Łukasz Muczyński w upadłości

Syndyk masy upadłości Łukasza Muczyńskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 11 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2016/18 (aktualna sygnatura X GUp 1122/18), została ogłoszona upadłość Łukasza Muczyńskiego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Anna Machałowska w upadłości

Syndyk masy upadłości Anny Machałowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 3 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1247/18 (aktualna sygnatura X GUp 856/18), została ogłoszona upadłość Anny Machałowskiej. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Anna Piętka w upadłości

Syndyk masy upadłości Anny Piętki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 22 sierpnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 970/18 (aktualna sygnatura XIX GUp 561/19), została ogłoszona upadłość Anny Piętki. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Łukasz Markiewicz w upadłości

Syndyk masy upadłości Łukasza Markiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15 marca 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2182/17 (aktualna sygnatura X GUp 247/18), została ogłoszona upadłość Łukasza Markiewicza. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Grzegorz Wosiński w upadłości

Syndyk masy upadłości Grzegorza Wosińskiego zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23 lutego 2018 r. r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2294/17, została ogłoszona upadłość Grzegorza Wosińskiego. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Stanisław Witkowski w upadłości

Syndyk masy upadłości Stanisława Witkowskiego zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 grudnia 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1232/17, została ogłoszona upadłość Stanisława Witkowskiego. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Edyta Jankowska w upadłości

Syndyk masy upadłości Edyty Jankowskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 1 grudnia 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1515/17 (aktualna sygnatura X GUp 988/17), została ogłoszona upadłość Edyty Jankowskiej. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Marek Salamończyk w upadłości

Syndyk masy upadłości Marka Salamończyka zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 20 lipca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 816/16, została ogłoszona upadłość Marka Salamończyka. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.