Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 14 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 30/20, otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

Na nadzorcę sądowego wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000811685.

Aktualna sygn. akt XVIII GRp 17/20

Duo Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy Duo Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 8 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 33/20, otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Duo Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

Na nadzorcę sądowego wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000811685.

Aktualna sygn. akt XVIII GRp 15/20

W660 S.A. w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy W660 S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dawniej: IME Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 8 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 32/20, otwarte zostało postępowanie układowe dłużnika W660 S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dawniej: IME Polska S.A. z siedzibą w Warszawie).

Na nadzorcę sądowego wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000811685.

Aktualna sygn. akt XVIII GRu 2/20

Liberis Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy Liberis Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 28/20, otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Liberis Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

Na nadzorcę sądowego wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000811685.

Aktualna sygn. akt XVIII GRp 14/20