Liberis Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy Liberis Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 28/20, otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Liberis Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

Na nadzorcę sądowego wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000811685.

Aktualna sygn. akt XVIII GRp 14/20