Budynek mieszkalny w Magdalence

Cena wywoławcza: 893.200,00 893.200,00
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki o numerze 1627/6 położonej przy ulicy Koniecznej 18 w Magdalence, w obrębie ewidencyjnym numer 0016 Magdalenka, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą WA5M/00291901/4 wchodzącej w skład masy upadłości Korboniec Mieciński Sp. J. w upadłości z siedzibą w Piasecznie.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 893.200,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) netto powiększone o ewentualny podatek od towarów i usług.

Oferty należy składać do dnia 9 lipca 2024 roku do godziny 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2024 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Pełna treść regulaminu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 11 lipca 2024 r., godz. 10.00

Pliki