Lokal użytkowy przy ul. Poloneza w Warszawie

Cena wywoławcza: 5.350.000,00 zł netto 5.350.000,00 zł netto
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Projekt Poloneza Sp. z o. o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000710795), sygnatura akt WA1M/GU/18/2024 złożono wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży nieruchomości lokalowej niemieszkalnej (usługowo-handlowej) nr U1 o powierzchni użytkowej 784,59 m2 , składający się z hali handlowej (729,98 m2 ) i rozładowni (54,61 m2 ), lokal znajduje się na parterze (I kondygnacji) w budynki o funkcjo hotelowej, VI-kondygnacyjnym, lokal jest w stanie surowym zamkniętym, z lokalem związane są pomieszczenia przynależne o łącznej p.u. 46,84 m2 (w tym: śmietnik i pomieszczenia techniczne z przeznaczeniem na wentylatornię), dla rzeczonego lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr KW WA5M/00489462/9 oraz udziału wynoszącego 30/109 części w garażu podziemnym, stanowiącym odrębną nieruchomość lokalową – lokal niemieszkalny G1 o łącznej powierzchni użytkowej 3.000,67 m2 objętego księgą wieczystą o nr KW WA5M/00489463/6, szacowany udział w nieruchomości lokalowej stanowi 30/109 części, co odpowiada 30 miejscom postojowym od nr 1 do nr 30 na poziomie -1 za cenę 5 350 000 zł netto.

W przypadku wyrażenia zainteresowania nabycia ww. nieruchomości, należy kontaktować się z biurem tymczasowego nadzorcy sądowego.

Informacje dodatkowe

Data licytacji ---