Udział 1/6 w prawie własności nieruchomości w Przasnyszu, ul. Ciechanowska

Cena wywoławcza: 61.000,00 61.000,00
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest udział 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej, działce ewidencyjnej nr 886 obszaru 0,0493 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zwartej zabudowie oraz dwoma budynkami gospodarczymi, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0002 Przasnysz, ulica Ciechanowska 20 w Przasnyszu, gmina m. Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OS1P/00056594/9.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Ireneusza Korneckiego z dnia 16 lutego 2024 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Siwika – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 61.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 9 lipca 2024 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt WA2M/GUp-s/1359/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Słojkowskiego – nr KW OS1P/00056594/9” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 6.100,00 zł  (słownie: sześć tysięcy sto złotych).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2024 roku o godzinie 11.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

 

Informacje dodatkowe

Data licytacji 11 lipca 2024 r., godz. 11.00

Pliki