RD BUD Sp. z o.o. - należności

Cena wywoławcza: 8.640,00 8.640,00
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości RD BUD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „RD BUD”), w kwocie łącznej kwocie nominalnej 9.722.604,96 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset cztery złote 96/100) oraz 880.940,39 EUR (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści euro 39/100), szczegółowo opisanych w „Opinii w przedmiocie określenia aktualnej wartości rynkowej należności wchodzących w skład masy upadłości  RD BUD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie” z dnia 1 grudnia 2022 r., sporządzonej przez Wojciecha Makucia – biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu organizacji i zarządzania oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw, za cenę wywoławczą nie niższą niż 8.640,00 (słownie: osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych).

Szczegółowe informacje na temat wierzytelności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 24 lipca 2024 r., godz. 10.00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 24 lipca 2024 r., godz. 10.00

Pliki