ZMRiA JUREX Sp. z o.o. - należności

Cena wywoławcza: 3.493,66 3.493,66
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż pakietu należności Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji JUREX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Piasecznie szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

Cena wywoławcza wynosi 3.493,66 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt sześć groszy).

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 22 maja 2024 r., godz. 10.30, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 22 maja 2024 r., godz. 10.30

Pliki