Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 14 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 30/20, otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

Na nadzorcę sądowego wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000811685.

Aktualna sygn. akt XVIII GRp 17/20

Duo Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy Duo Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 8 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 33/20, otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Duo Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

Na nadzorcę sądowego wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000811685.

Aktualna sygn. akt XVIII GRp 15/20

W660 S.A. w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy W660 S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dawniej: IME Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 8 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 32/20, otwarte zostało postępowanie układowe dłużnika W660 S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dawniej: IME Polska S.A. z siedzibą w Warszawie).

Na nadzorcę sądowego wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000811685.

Aktualna sygn. akt XVIII GRu 2/20

Liberis Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy Liberis Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 28/20, otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Liberis Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

Na nadzorcę sądowego wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000811685.

Aktualna sygn. akt XVIII GRp 14/20

Braster S.A. w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy Braster S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 30 kwietnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 15/20, otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Braster S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach.

Na nadzorcę sądowego wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000811685.

Aktualna sygn. akt XVIII GRp 4/20

Unipolcom S.A. w restrukturyzacji

Zarządca Unipolcom S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 21 sierpnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GR 470/18, otwarte zostało postępowanie sanacyjne dłużnika Unipolcom S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-954 Warszawa, przy ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000343547.

Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej.

Na zarządcę wyznaczono Pawła Głodka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 657.

Aktualna sygn. akt X GRs 7/18